Sivun alkuun

Integroitujen hallintajärjestelmien käytäntö

Versio 2.0, 2022-09-08

Määritelmä ja kehys

Unipartnerin integroitujen hallintajärjestelmien käytäntö

Unipartnerilla integroitua johtamisjärjestelmää koskeva käytäntömme tiivistää olennaiset elementit sitoutumisessamme huippuosaamiseen, laatuun ja turvallisuuteen prosesseissamme, toiminnoissamme ja IT-palvelujen hallinnassa. Tämä käytäntö koskee kaikkea Unipartnerin kehittämää toimintaa, ja se on linjassa strategiamme kanssa tarjota palveluita, jotka ovat asiakkaidemme vaatimusten mukaisia ja joilla on laatu ja jotka ovat joustavia, varmistaen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden, jotta voidaan noudattaa asianomaisten osapuolten odotuksia.

Sitoumus

Laatu ja turvallisuus ovat ratkaisevan tärkeitä IT-palvelujen toimittamisen ja hallinnan onnistumisen kannalta, ja ne ovat olennainen osa Unipartnerin liiketoimintaperiaatteita, jotka ilmaistaan sitoutumisesta parhaiden palvelujen ja ratkaisujen tarjoamiseen, laadun, tietoturvan ja IT-palvelujen hallinnan parhaiden käytäntöjen kunnioittamiseen sekä aktiivisena toimijana alallamme ja markkinoillamme näistä aiheista. Periaatteemme perustuvat sitoutumiseen jatkuvaan parantamiseen asiakkaidemme, toimittajiemme, työntekijöidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Konsultti- ja digitaalisen muutoksen osa-alueiden toimijana Unipartnerilla on paitsi vastuu, myös tarvittava tietoisuus tietoturvan ja IT-palvelunhallinnan haasteista sekä palvelujen tarjoamisen lähestymistavassa että sisäisissä käytännöissämme ja prosesseissamme. Nämä periaatteet ohjaavat toimintaamme tarjotaksemme palveluja, jotka takaavat laadun, tietoturvan ja asiakkaiden, lakisääteiset ja sopimukselliset vaatimukset, saavuttaaksemme tavoitteemme saada tunnustusta ja luottamusta tarjota palveluita, jotka parantavat asiakkaidemme suorituskykyä innovatiivisilla ratkaisuilla, mutta myös turvallisilla ratkaisuilla:

 • Turvallisuustietokäytäntöjen toteuttaminen sisäisissä prosesseissamme "tarve tietää -periaatteena" käyttää erottelua, tietojen luokittelua ja käsiteltäviä määräyksiä;

 • Toimittaa ratkaisuja, sovelluksia ja palveluita luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden periaatteiden mukaisesti;

 • Toteutetaan ISO 27001:2013 -standardin liitteen A mukaiset tarkastukset;

 • Palvelujemme ja sopimuksiemme palvelutasosopimusten noudattaminen;

 • Tarjota tarvittavat resurssit palvelusuunnitelman toimittamiseksi laadukkaasti ja asiakkaiden tarpeiden ja liiketoiminnan odotusten mukaisesti;

 • Kannustetaan laatua ja turvallisuutta koskevaan ajattelutapaan, jonka tavoitteena on kehittää ja tarjota asiakkaidemme vaatimusten mukaisia palveluja;

 • Haastaa tiimimme jatkuvasti parantamaan tarjottuja prosesseja ja palveluita asiakastyytyväisyyden takaamiseksi;

 • Riskilähtöistä ajattelua tarkastellaan alusta alkaen ja koko järjestelmässä ja tarjotaan siten ennaltaehkäiseviä toimia suunnittelu-, toiminta-, analyysi- ja arviointitoimille;

 • Kannustetaan osallistumaan ja edistämään laatu-, turvallisuus- ja tietohallintoon liittyviä velvollisuuksia kaikkien työntekijöiden ja kolmansien osapuolten keskuudessa standardien, koulutuksen ja tehokkaan viestinnän avulla;

 • Sovellettavien lakien, määräysten ja tietoturvastandardien sekä sisäisten ja asiakkaiden vaatimusten noudattaminen;

 • Keskitytään jatkuvasti integroitujen hallintajärjestelmien parantamiseen suorituskyvyn ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi, reagoimiseksi ja sopeutumiseksi sisäisten ja ulkoisten kontekstien muutoksiin ja uusien mahdollisuuksien luomiseksi;

 • Suhteiden hallinta asiaankuuluviin osapuoliin kestävän menestyksen saavuttamiseksi;

 • Integroidut hallintajärjestelmät ovat vielä yksi resurssi, joka palvelee ja toimii liiketoiminnan ja yrityksen strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtamisjärjestelmien tavoitteet ovat siis linjassa yrityksen strategian kanssa ja koostuvat kaikista yrityksen tavoitteista: strategisimmista toimivimpiin.

Viestintä

Tästä käytännöstä tiedotetaan kaikille Unipartnerin työntekijöille ja yleisölle.

Sivun alaosa